22-07-2024  
 
Sociaal > Rekenmodules

Netto/bruto Bedrijfsleider

Datum geldigheid (DD/MM/JJJJ)
   

Persoons- en gezinsgegevens

   

Loonsgegevens

Naam werknemer

Geslacht

Mindervalide werknemer

 

 

 

Burgerlijke staat
In huidig jaar Netto inkomen (maandloon)

 

 

Echtgenote met beroepsinkomsten

Mindervalide echtgenote Voordeel natura zonder RSZ
Valide kinderen ten laste  
Mindervalide kinderen ten laste
Valide derden ten laste
Valide derden ten laste >= 65 jr
Mindervalide derden ten laste
Minderval. derden ten laste >= 65 jr
Zorgbehoevende derden ten laste >= 65 jr
Inwoner van het Vlaamse Gewest Belastbare toeslag
Schaal III Fiscaal voluntariaat
Vergoeding woon/werk
Onderwerping RSZ

Kost eigen aan de werkgever
Netto afhouding
   
Niet-per. netto bezold.

Tewerkstelling

Regime   
Tewerkstelling      /

Groepsverzekering

Vast bedrag
Procent
Minimum bedrag
Maximum bedrag