21-09-2021  
 
Sociaal > Rekenmodules

Bruto/netto Bedrijfsleider

Datum geldigheid (DD/MM/JJJJ)
   

Persoons- en gezinsgegevens

   

Loonsgegevens

Naam werknemer

Geslacht

Mindervalide werknemer

 

 

 

Burgerlijke staat Bruto inkomen (maandloon)
In huidig jaar

 

 

Echtgenote met beroepsinkomsten

Mindervalide echtgenote Voordeel natura zonder RSZ
Valide kinderen ten laste  
Mindervalide kinderen ten laste
Valide derden ten laste
Valide derden ten laste >= 65 jr
Mindervalide derden ten laste
Minderval. derden ten laste >= 65 jr
Belastbare toeslag
Inwoner van het Vlaamse Gewest Fiscaal voluntariaat
Schaal III Vergoeding woon/werk

Onderwerping RSZ Kost eigen aan de werkgever
Netto afhouding
Niet-per. bruto bezold.

Tewerkstelling

Regime   
Tewerkstelling      /

Groepsverzekering

Vast bedrag
Procent
Minimum bedrag
Maximum bedrag