22-07-2024  
 
Sociaal > Rekenmodules

Bruto/netto Bediende

Datum geldigheid (DD/MM/JJJJ)
   

Persoons- en gezinsgegevens

   

Loonsgegevens

Naam werknemer

Werkgeversbijdrage %
Geslacht Overige sociale lasten %

Mindervalide werknemer

Cat. structurele vermindering

 

 

Bruto kost (maand) 

Burgerlijke staat Bruto inkomen (maandloon)
In huidig jaar

 

 

Echtgenote met beroepsinkomsten

Overuren

Voordeel in natura met RSZ
Mindervalide echtgenote Voordeel natura zonder RSZ
Valide kinderen ten laste  Catalogusprijs wagen
Mindervalide kinderen ten laste 1e inschrijving D.I.V.
Valide derden ten laste CO2 uitstoot [g/km]
Valide derden ten laste >= 65 jr Datum bestelling
Mindervalide derden ten laste Brandstof
Minderval. derden ten laste >= 65 jr Voordeel wagen
Zorgbehoevende derden ten laste >= 65 jr Bruto premie
Inwoner van het Vlaamse Gewest Belastbare toeslag
Schaal III Fiscaal voluntariaat
Vergoeding woon/werk

Forfaitaire kosten openbaar vervoer

Belgische RSZ Kost eigen aan de werkgever
Netto afhouding
   

Tewerkstelling

Maaltijdcheques

Regime    Aantal maaltijdcheques
Tewerkstelling      / Werkgeverstussenkomst
Werknemerstussenkomst

Percentages voor berekening globaal jaar

Groepsverzekering

Eindejaarspremie (%) Vast bedrag
Bonus (%) Procent
Dubbel vakantiegeld (%) Minimum bedrag
Vakantiegeld 4de week (%) Maximum bedrag