30-03-2023  
 
Sociaal > Rekenmodules

Netto/bruto Arbeider

Datum geldigheid (DD/MM/JJJJ)
   

Persoons- en gezinsgegevens

   

Loonsgegevens

Naam werknemer

Werkgeversbijdrage %
Geslacht Overige sociale lasten %

Mindervalide werknemer

Cat. structurele vermindering

 

 

 

Burgerlijke staat
In huidig jaar Netto inkomen (maandloon)

 

 

Netto jaarinkomen
Echtgenote met beroepsinkomsten

Overuren

Voordeel in natura met RSZ
Mindervalide echtgenote Voordeel natura zonder RSZ
Valide kinderen ten laste  Catalogusprijs wagen
Mindervalide kinderen ten laste 1e inschrijving D.I.V.
Valide derden ten laste CO2 uitstoot [g/km]
Valide derden ten laste >= 65 jr Brandstof
Mindervalide derden ten laste Voordeel wagen
Minderval. derden ten laste >= 65 jr Bruto premie
Zorgbehoevende derden ten laste >= 65 jr Belastbare toeslag
Inwoner van het Vlaamse Gewest Fiscaal voluntariaat
Schaal III Vergoeding woon/werk

Forfaitaire kosten openbaar vervoer

Kost eigen aan de werkgever
Belgische RSZ Netto afhouding

Tewerkstelling

Maaltijdcheques

Regime    Aantal maaltijdcheques
Tewerkstelling      / Werkgeverstussenkomst
Werkuren/week Werknemerstussenkomst

Percentages voor berekening globaal jaar

Groepsverzekering

Eindejaarspremie (%) Vast bedrag
Bonus (%) Procent
Dubbel vakantiegeld (%) Minimum bedrag
Vakantiegeld 4de week (%) Maximum bedrag
Provisie (%)
Enkel vakantiegeld (%)