22-07-2024  
 
Sociaal > Rekenmodules

Voltijds brugpensioen 

Datum geldigheid (DD/MM/JJJJ)   

Loonsgegevens

Persoonsgegevens

Bruto Inkomen

Naam werknemer

Geslacht

Halve werkloosheidsuitkeringen per week

Geboortedatum (DD/MM/JJJJJ)

Overeenkomst in orde

Mindervalide werknemer Begrensd bruto
Burgerlijke staat
Bijzondere werkgeversbijdrage
Echtgenote met beroepsinkomsten Bijzondere comp bijdrage [%]
Inhouding brugpensioen [%]
Mindervalide echtgenote
Tewerkstelling (type)

Groepsverzekering

 

  

Vast bedrag
Inwoner van het Vlaamse Gewest   Procent
Schaal III Minimum bedrag
Brugpensioen met gezinslast Maximum bedrag
Valide kinderen ten laste

Berekeningswijze

Mindervalide kinderen ten laste
Valide derden ten laste
Valide derden ten laste >= 65jr
Mindervalide derden ten laste
Minderval. derden ten laste >= 65jr
Zorgbehoevende derden ten laste >= 65 jr    
Aanvang brugpensioen (DD/MM/JJJJ) Aanvullende individuele vergoeding